Om Alcadon Group

Alcadon utvecklar och erbjuder sedan 1988 produkter, lösningar och system inom nätverksinfrastruktur/datakommunikation med ett sortiment som innefattar fiber- och kopparbaserade lösningar samt både passiva och aktiva produkter. Idag bedrivs verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Försäljningen sker främst till installatörer, operatörer, byggbolag, integratörer, kommuner och datacenter.

Kärnan i vårt erbjudande består av egenutvecklade lösningar där produktionen är utlagd på partnerfabriker i ett flertal länder med vilka vi samarbetat under många år. Det egenutvecklade sortimentet kompletteras med produkter och lösningar från ledande internationella tillverkare. Kombinationen av egna system såsom ECS och DC Line och partnerskap med ledande internationella aktörer skapar en balans med ett komplett och konkurrenskraftigt erbjudande med tydlig premiumstämpel och en flexibel affärsmodell.

Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden vilka beskrivs mer i detalj nedan.

 • Kommersiella Fastighetsnät
  Kompletta system för kommersiella fastigheter som till exempel industrifastigheter, flygplatser, sjukhus, köpcentrum och datahallar. Egenutvecklade produkter under varumärket ECS är en viktig beståndsdel av affärsområdet och kombineras med internationellt ledande varumärken.
 • Bostadsnät
  I affärsområdet utgör det egna varumärket DC Line en viktig del och bygger primärt på en projektbaserad konceptförsäljning där datakommunikation och lösningar för smarta och säkra hem kombineras.
 • Fibernät/FTTx
  Inom affärsområdet erbjuds kompletta system för fiberläggning för flertalet applikationer
 • Tjänster & Utbildning
  Ett strategiskt viktigt affärsområde som stödjer vår värdeadderande försäljning inom samtliga affärsområden med syfte att fortsatt positionera Alcadon som en ledande aktör inom nätverksinfrastruktur. Idag har fler än 4 000 installatörer i Sverige och Norge genomgått vår certifieringskurs i ECS. Inom affärsområdet sker även uthyrning av utrustning och nätverksdesign.

Kulturen i Alcadon präglas av entreprenörskap, försäljningsfokus och en stolthet i att kunna erbjuda marknaden en djup kompetens inom infrastruktur för nätverk, oavsett applikation.

Sonny Mirborn
Verkställande direktör
Alcadon Group AB

Omsättning och resultat
Vänligen se våra finansiella rapporter.

Länk till företagspresentationer