Alcadon Group AB

Vision & affärsidé

Alcadons vision är att vara en ledande aktör för produkter inom nätverk och bredbandslösningar.

Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för data- och telekommunikation – samt vara en naturlig samarbetspartner för företag som installerar och bygger nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.

Kommersiella Fastighetsnät

Kommersiella Fastighetsnät

 • Strukturerade kabelsystem
  – Kontor
  – Industri
  – Kommun/landsting
 • MPO system
  – Datacenter
  – Serverhallar
  – Co-location
 • Aktiv kommunikationsutr.
  – Switchar
  – Routrar
  – Trådlöst
Bostadsnät

Bostadsnät

 • Ny- och ROT-produktion
 • Kompletta lösningar för
  kommunikation till bostaden
 • Kompletta lösningar för el
  och kommunikation inom
  bostaden
Fibernät

Fibernät / FTTx

 • Områdesnät/stadsnät
  – Järnväg
  – Energibolag
  – Kommuner
  – Städer
 • Bredbandsnät
  – Samfälligheter
  – Byalag
  – Föreningar
 • Operatörsnät
  – ISP:er
  – Teleoperatörer
Tjänster

Tjänster

 • Utbildning
 • Nätverksdesign
 • Felsökning
 • Fibersvetsar
 • Mätinstrument koppar/fiber
 • Blåsfiberutrustning
 • Uthyrning

Styrkan i konceptet

Styrkan i Alcadons affärskoncept ligger i omfattande kompetens och lång erfarenhet inom data- och nätverkskommunikation. Bolaget erbjuder kostnadseffektiva lösningar, förstklassig service och support.

Med hjälp av de bästa komponenterna och produkterna från världsledande leverantörer erbjuder Alcadon ett brett sortiment av produkter för både passiv och aktiv infrastruktur. Med denna produktportfölj kan bolaget hjälpa kunder och erbjuda dem helhetslösningar som tar hänsyn till framtida nätverksteknik. Alcadon har utvecklat ECS (European Cabling Systems), ett strukturerat kabelsystem för passiv infrastruktur i fastigheter och industriområden, som bolaget har levererat sedan 1995.
Alcadons affärsmodell är att arbeta som distributör och grossist till installatörer, teleoperatörer, systemintegratörer och stora slutanvändare.

Alcadons fördelar

Styrkan i Alcadon är vår omfattande expertis och långa erfarenhet inom nätverkskommunikation. Alcadon kan erbjuda sina kunder och partners kostnadseffektiva lösningar, överlägsen service och support, hög tillgänglighet, snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser. Detta uppnås med ett stort utbud av produkter för både aktiv och passiv infrastruktur, med hjälp av de bästa komponenterna och produkterna från världsledande leverantörer samt egna märkesvaror. För att kunna erbjuda våra kunder hög leveransberedskap och tillgänglighet har Alcadon kontor med egna lager i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Sedan starten 1988 har vi byggt upp kontor och dotterbolag samt säljorganisation i Norden.  Alcadon har >2 800 aktiva kunder och tillhandahåller över 5 000 produkter.

Alcadon kommer att fortsätta med att hitta nya produktområden samt framgångsrika produkter genom sin egen produktutveckling och i samarbete med världsledande partners.