Ansvarig för insynsregistret på Alcadon Group AB (publ):

Niklas Svensson, CFO

Telefon: +46 707 74 40 30

Läs mer på http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/

En kort sammanfattning av reglerna

  • Personer i ledande ställning och dess närstående är skyldiga att anmäla sina innehav och ändringar på finansinspektionens hemsida. Se http://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/insynshandel/
  • Samtliga aktierelaterade instrument skall anmälas.
  • Anmälan beträffande köp och försäljning skall göras inom tre arbetsdagar efter affärsdagen.
  • Personer i ledande ställning får inte köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument i bolaget under trettio dagar före en delårsrapport eller bokslutskommuniké släppts offentlig för marknaden.