Alcadon Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Nu finns Alcadon Group AB (publ) Årsredovisning 2023 tillgänglig på bolagets hemsida.

https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/
 
Styrelsen Alcadon Group AB