Aktien

Noteringsplats

Alcadon Group ABs aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan den 14 september 2016.

För bolag anslutna till NASDAQ OMX First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Alcadon Group’s Certified Adviser är SKMG AB.

Kursutveckling