Policy för Hållbarhet

Hållbar utveckling och ESG (Environmental, Social and Governance) är grundläggande för Alcadons verksamhet. Dels på grund av efterfrågan från kunder, anställda och andra intressenter, dels eftersom ESG- och hållbarhetsfrågor skapar nya affärsmöjligheter för oss.

Allt vi gör påverkar vår omvärld på något sätt. Vi ansvarar för vår verksamhet och för den påverkan vi har på miljö och människor. Våra kunder har höga krav, och vi vet att dessa även innefattar att vi som företag tar vårt ansvar. Vi bedriver därför en medveten miljöpolicy.

Vi arbetar målmedvetet med att integrera ESG (Environmental, Social and Governance) i våra affärer och i vår dagliga verksamhet. Detta innefattar ansvarstagande både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv som t.ex. arbete för förbättrade arbetsvillkor i leverantörsfabrikerna, etikfrågor, förhållningssätt vad gäller mänskliga rättigheter och miljöarbete. Dessa frågor är grundläggande för Alcadon Groups samtliga verksamheter.

Bolag inom Alcadon Group koncernen skall vara en ansvarsfull affärspartner och driva ett hållbart företagande baserat på affärsetik, antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt resursanvändning.

Ladda ner Hållbarhetsrapport Alcadon 2023

ESG- och Miljöansvarig på Alcadon Group AB är Sonny Mirborn smi@alca.se