Finansiell Kalender

Rapport och Tidpunkt

2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021, Kl 08:00
2022-03-23 Årsredovisning 2021, Kl 08:00
2022-04-22 Delårsrapport Q1 2022, Kl 08:00
2022-08-12 Delårsrapport Q2 2022, Kl 08:00

2022-10-28 Delårsrapport Q3 2022, Kl 08:00

Bokslutskommuniké 2022 – Vecka 8, 2023
Årsredovisning 2022 – Senast vecka 12, 2023
Årsstämma 2023 – Senast vecka 17, 2023