Finansiell Kalender

Rapport och Tidpunkt

  • Q2 rapport 2020 2020-08-14, kl 08:00
  • Q3 rapport 2020 2020-10-23, kl 08:00
  • Bokslutskommuniké 2020 Vecka 8, 2021, kl 08:00
  • Årsredovisning 2020 Senast vecka 12, 2021
  • Årsstämma 2021 Senast vecka 16, 2021