Finansiella rapporter

2024

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

2023

Alcadon Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Alcadon Group AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023

2022

Alcadon Group Årsredovisning 2022

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

2021

Alcadon Group AB Årsredovisning 2021

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

2020

Alcadon Group Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

2019

Alcadon Group Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké januari - december 2019

Delårsrapport januari - september 2019

Delårsrapport januari - juni 2019

Delårsrapport januari - mars 2019

2018

Alcadon Group Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké januari - december 2018

Delårsrapport januari - september 2018

Delårsrapport januari - juni 2018

Delårsrapport januari - mars 2018

2017

Alcadon Group Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké januari - december 2017

Delårsrapport januari - september 2017

Delårsrapport januari - juni 2017

Delårsrapport januari - mars 2017

2016

Alcadon Group - Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké januari - december 2016

Delårsrapport januari - september 2016 Alcadon Group AB

Delårsrapport januari - juni 2016 Alcadon Group AB

2015

Årsredovisning 2015