Bolagsstämmor

Protokoll årsstämma 28 april 2023

Alcadon Group Protokoll Årsstämma 28 april 2023
Bilaga 1 Kallelse till Årsstämma i Alcadon Group 28 april 2023
Bilaga 3 Optionsvillkor 2023.2026

Årsstämma 28 april 2023

Kallelse till årsstämma i Alcadon Group 28 april 2023_Korrigerad
Valberedningens förslag och yttrande 2023
Valberedningens motivering 2023
Styrelsens förslag om riktlinjer för ersattning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission
Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner
Bilaga A med optionsvillkor 2023-2026
Fullmaktsformulär Alcadon Group AB

Protokoll årsstämma 22 april 2022

Alcadon Group protokoll årsstamma 22 april 2022
Bilaga 1 – Kallelse till årsstämma i Alcadon Group 22 april 2022
Bilaga 3 – Årsredovisning-2021_SV
Bilaga 4 – Valberedningens motivering 2022
Bilaga 5 – Optionsvillkor

Årsstämma 22 april 2022

Kallelse till årsstämma i Alcadon Group 22 april 2022
Valberedningens förslag och yttrande 2022
Valberedningens motivering 2022
Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission
Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner
Bilaga A med optionsvillkor
Fullmaktsformulär – Alcadon Group AB

Protokoll årsstämma 23 april 2021

Alcadon Group protokoll årsstämma 23 april 2021
Bilaga 1 – Kallelse till årsstämma i Alcadon Group 23 april 2021
Bilaga 2 – Formulär för anmälan och poströstning 2021
Bilaga 5 – Årsredovisning-2020_SV
Bilaga 6 – Alcadon Group – Valberedningens motivering 2021
Bilaga 7 – Optionsvillkor

Årsstämma 23 april 2021

Kallelse till årsstamma i Alcadon Group 23 april 2021
Formulär för anmälan och poströstning 2021
Fullmaktsformulär Alcadon Group AB
Alcadon Group Valberedningens förslag och yttrande 2021
Alcadon Group Valberedningens motivering 2021
Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission
Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Bolagsordning för Alcadon Group AB
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner-2021-2024
Bilaga A med optionsvillkor

Protokoll årsstämma 24 april 2020

Protokoll årsstämma 2020

Årsstämma 24 april 2020

Kallelse till årsstämman
Anmälningsformulär
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering

Protokoll extra bolagsstämma 10 juli 2019

Protokoll extra bolagsstämma 10 juli 2019

Extra Bolagsstämma 10 juli 2019

Kallelse till extra bolagsstämma
Anmälningsformulär
Fullmaktsformulär
Villkor för teckningsoptioner
Styrelsens redogörelse enligt abl 14_8
Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner
Revisorsyttrande enligt abl 14_8

Protokoll årsstämma 24 april 2019

Protokoll årsstämma 2019

Årsstämma 24 april 2019

Kallelse till årsstämman
Anmälningsformulär
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering
Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsens förslag till bemyndigande

Protokoll årsstämma 25 april 2018

Protokoll årsstämma 2018

Årsstämma 25 april 2018

Kallelse till årsstämman
Anmälningsformulär
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering
Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsens förslag till bemyndigande

 

Protokoll extra bolagsstämma 21 september 2017

Protokoll extra bolagsstämma den 21 september 2017

Extra bolagsstämma 21 september 2017

Kallelse till extra bolagsstämma
Anmälningsformulär
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut om förvärv & apportemission
Styrelsens förslag till beslut om indragning av aktier & fondemission
Styrelsens redogörelse enligt 12_7 & 13_7
Styrelsens redogörelse av apportegendom enligt 13_7
Revisors yttranden enligt 12_7 & 13_6
Revisors yttranden enligt 13_8
Revisors yttranden enligt 20_14


Protokoll årsstämma 25 april 2017

Protokoll årsstämma 2017

Årsstämma 25 april 2017

Kallelse till årsstämman
Anmälningsformulär
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag och yttrande
Valberedningens motivering
Styrelsens förslag till bemyndigande

Protokoll extra bolagsstämma 28 november 2016

Protokoll extra bolagstämma 2016

Extra bolagsstämma 28 november 2016

Kallelse till extra bolagstämma
Anmälningsformulär
Fullmaktsformulär
Villkor för teckningsoptioner
Styrelsens redogörelse enligt abl 14_8
Styrelsens redogörelse enligt abl 13_7
Styrelsens redogörelse enligt abl 13_6
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsens förslag till beslut om apportemission
Revisors yttrande om styrelsen redogörelse abl 13_6 och abl 14_8
Revisors yttrande enligt abl 13_8 apportegendom
Valberedningens förslag till extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till bemyndigande