Kontakt

Alcadon Group AB (publ)
Segelbåtsvägen 7
112 64 STOCKHOLM
Telefon: + 46 8 657 36 00
Organisationsnummer: 559009-2382

CEO
Sonny Mirborn
Telefon: + 46 8 657 36 88
Epost: smi@alca.se

CFO
Niklas Svensson
Telefon: + 46 8 657 36 86
Epost: nsv@alca.se

CHAIRMAN
Pierre Fors
Telefon: + 46 70 717 77 91
Epost: pfh@alca.se

Alcadon AB
Filial Stockholm
Segelbåtsvägen 7
112 64 Stockholm
Tel: + 46 8-657 36 00
www.alcadon.se

Alcadon AS
Alfaset 1, Industrivei 4
0668 Oslo
Tel: +47 23 17 78 80
www.alcadon.no

Alcadon AB
Filial Göteborg
Flöjelbergsgatan 8B
431 37 Mölndal
Tel: + 46 31-386 88 00

Alcadon AB
Filial Malmö

Stenyxegatan 9
213 76 Malmö
Tel: + 46 40-653 35 00

Alcadon AB
Filial Örebro
Adolfsbergsvägen 4
702 27 Örebro
Tel: + 46 19-271 270

Erik Penser Bank AB
Certified Adviser
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm
Telefon: 08-463 80 00
Org nr: 556031-2570
www.penser.se