Affärsidé

Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för datakommunikation och att vara en naturlig partner för företag som installerar och bygger
nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.

Att erbjuda ett brett sortiment, hög tillgänglighet och hög leveranssäkerhet till ett rimligt pris.

Att upprätthålla en hög nivå av expertis med gedigen kunskap om marknadsutvecklingen för att kunna erbjuda varor och tjänster som förbättrar kundernas affärsmöjligheter.