Styrelse

Pierre Fors, styrelseordförande

Pierre Fors, född 1963, styrelseledamot sedan 2015, styrelseordförande sedan 2020. Tidigare VD och koncernchef för Alcadon Group AB fram till juli 2019. Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute) och var anställd inom Alcadon mellan 1993-2019, varav som VD för Alcadon Group mellan 2001-2019. Pierre har en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekom-branschen, bland annat på Telia.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Paseca AB och CLN Sverige AB samt styrelse- ledamot i Alcadon AB, Alcadeltaco AB, Alcadon Intressenter AB, Alcadon Team Invest AB och CableCom Nordic AB. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 180.000

Pierre Fors

Jonas Mårtensson, ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2015, styrelseordförande mellan 2016-2019. Är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OPP Owner AB samt styrelseledamot i DistIT AB, Slitevind AB, DO Intressenter AB, JNM Invest AB, DLaboratory Sweden AB och CLN Sverige AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 308.092

Styrelse & ledning

Marie Ygge, ledamot

Marie Ygge, född 1958, ledamot sedan 2019. Marie har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT-industrin från Microsoft (2005-2017) och dessförinnan IBM (1985-2005). Marie har under dessa år i ett antal chefspositioner varit ansvarig i Sverige för försäljning mot offentlig sektor, mot storföretag och mot små och medelstora kunder. Maries senaste roll var som chef för affärsutveckling mot offentlig sektor inom Microsoft EMEA (2014-2017). Marie har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och bedriver egen konsultverksamhet.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm AB, TCO Utveckling AB samt Teknik 200 AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 2.000

Marie Ygge

Lars Engström, ledamot

Lars Engström, född 1963, civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet. Lars har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom ledande svenska industriföretag. Han var chef för affärs- område Sandvik Mining and Rock Technology 2016–2019, chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016 och dessförinnan tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014–2015. Lars har även varit verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006– 2014. Före 2006 har Lars haft ett antal ledande befattningar inom Atlas Copco och Seco Tools.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB, Örebro Hockey Klubb samt styrelseledamot i Samhall AB och Normet Group Oy. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 5 850 aktier.

Lars Engström

Ledning

Sonny Mirborn, CEO Alcadon Group och Alcadon AB

VD och koncernchef sedan juli 2019, född 1980.
Sonny har en civilekonomexamen och en MSc in Industrial and Financial Economics från Handelshögskolan i Göteborg samt har bedrivit studier vid IMD och INSEAD. Sonny kommer närmast från rollen som Affärsenhetschef hos Addtech där han var ansvarig för Energy Products, Addtechs verksamhet inom maskinkabeltillbehör, professionell belysning och elinstallationsprodukter i primärt Europa. Innan dess har Sonny varit VD för CTM-Lyng gruppen, en nordisk tillverkare av elinstalla- tionsmateriel med fokus på säkra/smarta hem lösningar, samt Rutab, en ledande aktör inom kabeltillbehör och elinstallationsmateriel i Sverige och Norge. Sonny har även erfarenhet som investeringsansvarig på Nordstjernan samt strategikonsult på Accenture.
Övriga styrelseuppdrag: Sonny Mirborn är styrelseledamot i samtliga dotterbolag inom Alcadonkoncernen.
Aktieinnehav: 19 034 aktier
Övriga innehav: 240 000 teckningsoptioner

Sonny Mirborn

Niklas Svensson, Chief Financial Officer

Finanschef sedan oktober 2019, född 1981.
Niklas har en Civilekonomexamen från Lunds universitet och kommer närmast från positionen som CFO på NVBS Gruppen. Dessförinnan var Niklas Finance Director på Sievert Gruppen som ingår i den tyska koncernen Rothenberger och han har även arbetat med revision på Deloitte i Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag: Niklas Svensson är styrelseledamot i samtliga dotterbolag inom Alcadonkoncernen samt styrelseledamot i JN Redovisning AB.
Aktieinnehav: 8 000 aktier
Övriga innehav: 54 000 teckningsoptioner

Roy W. Furulund, CEO, Alcadon AS

VD och styrelseledamot i Alcadon AS (Norge), född 1960.
Roy har en marknadsekonomexamen från Handelshøyskolen BI i Oslo. Roy har tidigare grundat och varit VD för CableCom AS och har dessförinnan arbetat med försäljning och i ledande befattningar för bland andra Lambda AS och Caterpillar AS.
Övriga styrelseuppdrag: Roy är styrelseordförande Arena Næring AS, General Communication AS, Pindsle Bolig 2 AS, Pindsle Bolig AS, Pindsle Eiendomsutvikling AS, Pindsle Næring AS, Pindsle Stadion AS, Torp Distribusjon AS, Torp IT AS och Torp Servic- es AS. Utöver det är Roy styrelseledamot i Gsgroup AS, Hood Invest AS, Kaup Butikkutvikling AS, Sfg AS, Torp Consulting AS och Torp Økonomi AS.
Aktieinnehav: 415 625 aktier

Susanne Stengade, CEO 6X International – Danmark / Tyskland

VD och styrelseledamot i 6X International (Danmark/Tyskland), född 1967. Kandidatexamen i International Business från Niels Brocks Handelsakademi i Köpenhamn. Susanne har haft flera ledande befattningar inom försäljning med fokus på fiberoptiska lösningar i bolag såsom NKT och Draka. 2003 grundade Susanne 6X International där hon varit VD sedan dess. I slutet av 2019 grundade 6X International ett dotterbolag i Tyskland och även där är Susanne VD.
Aktieinnehav: 981.780 aktier

Max Lundsten, Chief Product Officer

Chief Product Officer, född 1975. Anställd sedan 1999 och har varit produkt- och utvecklings- ansvarig för bland annat European Cabling Systems (ECS) samt marknadsansvarig. Innan Alcadon arbetade Max på Ericsson och LBW Elektronik. Max är maskiningenjör i grunden och har även genomgått bland annat interna teknikutbildningsprogram på Ericsson. Max har inga övriga pågående uppdrag.
Aktieinnehav: 58 899 aktier
Övriga innehav: 4 000 teckningsoptioner

Peter Hjelmstad, Chief Purchasing Officer

Chief Purchasing Officer, född 1973. Peter har studerat försäljning, inköp och ledarskap vid Företagsuniversitetet och kommer närmast från rollen som Vice VD och inköpschef på Dataconnect. Dessförinnan har han en mångårig erfarenhet från data-, tele- och säker- hetsbranschen bland annat som produkt- och inköpschef hos Ahlsell AB. Peter har inga övriga pågående uppdrag.
Aktieinnehav: 0 aktier
Övriga innehav: 3 000 teckningsoptioner

Magnus Larsson, Chief Sales Officer

Chief Sales Officer, född 1970. Magnus Larsson, född 1970, har studerat Företagsekonomi vid Lunds Universitet och kommer närmast från rollen som Head of KAM and Customer Development på Siemens Smart Infrastructure i Sverige. Magnus har haft en rad ledande befattningar inom försäljning i Siemens-koncernen, fastighets- och byggmarknaden samt mediabranschen. Därutöver har Magnus arbetat som konsult inom försäljningsledning och strategiutveckling. Magnus har inga övriga pågående uppdrag.
Aktieinnehav: 0 aktier
Övriga innehav: 24 000 teckningsoptioner