Styrelse

Pierre Fors, styrelseordförande

Pierre Fors, född 1963, examen från Executive Program DME från Executive Management Institute. CEO på Alcadon Group 2001 – 2019. Pierre har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner i branschen. Han har arbetat på Telia i ett flertal olika funktioner i både Sverige och Norge, innan han fortsatte inom larm och datakommunikationsbranschen. År 1993 rekryterades Pierre till Alca AB, där han också tjänstgjort som försäljningschef för Norden 1997-2000.

Pierre_web

Jonas Mårtensson, ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas är styrelseordförande i Ownpower Projects Europe AB och OPP Owner AB samt styrelseledamot i DistIT AB, Slitevind AB, DO Intressenter AB och JNM Invest AB. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Styrelse & ledning

Marie Ygge, ledamot

Marie har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT-industrin från Microsoft (2005-2017) och dessförinnan IBM (1985-2005). Marie har under dessa år i ett antal chefspositioner varit ansvarig i Sverige för försäljning mot offentlig sektor, mot storföretag och mot små och medelstora kunder. Maries senaste roll var som chef för affärsutveckling mot offentlig sektor inom Microsoft EMEA (2014-2017).
Marie har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Idag bedriver Marie egen konsultverksamhet.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm AB, TCO Utveckling AB samt Teknik 200 AB.

Marie Ygge

Stefan Charette, ledamot

Stefan Charette, född 1972. Har en examen i finans från Cass Business School och en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan är sedan 2014 VD i Athanase Industrial Partner Ltd. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD för Creades AB, Investment AB Öresund, AB Custos och Brokk AB. Stefan är styrelseordförande i DistIT samt styrelseledamot i Actic och i Athanase-koncernens företag. Stefan har tidigare varit styrelseordförande i NOTE AB och styrelseledamot Haldex AB, Lindab International AB, Bilia AB, Transcom Worldwide AB, AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB. Stefan har även varit ordförande i en rad dotterbolag till AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB.

Stefan_CH_web

Ledning

Sonny Mirborn, CEO

Sonny Mirborn, född 1980, har en civilekonomexamen och en MSc in Industrial and Financial Economics från Handelshögskolan i Göteborg samt har bedrivit studier vid IMD och INSEAD. Sonny kommer närmast från rollen som Affärsenhetschef hos Addtech där han var ansvarig för Energy Products, Addtechs verksamhet inom maskinkabeltillbehör, professionell belysning och elinstallationsprodukter i primärt Europa. Innan dess har Sonny varit VD för CTM-Lyng gruppen, en nordisk tillverkare av elinstallationsmateriel med fokus på säkra/smarta hem lösningar, samt Rutab, en ledande aktör inom kabeltillbehör och elinstallationsmateriel i Sverige och Norge. Sonny har även erfarenhet som investeringsansvarig på Nordstjernan samt strategikonsult på Accenture.

Sonny Mirborn

Chief Financial Officer

Niklas Svensson, född 1981, har en Civilekonomexamen från Lunds universitet och kommer närmast från positionen som CFO på NVBS Gruppen. Dessförinnan var Niklas Finance Director på Sievert Gruppen som ingår i den tyska koncernen Rothenberger och han har även arbetat med revision på Deloitte i Stockholm.

CEO, Alcadon AS

Roy W. Furulund, född 1960, har en marknadsekonomexamen från Handelshøyskolen BI i Oslo. Roy har tidigare grundat och varit VD för CableCom AS och har dessförinnan arbetat med försäljning och i ledande befattningar för bland andra Lambda AS och Caterpillar AS.

Chief Information Officer

Paul Svensson, född 1956, har en lång erfarenhet inom Alcadonkoncernen bland annat som IT- Inköps- och logistikansvarig. Paul har även arbetat med logistik- och inköpsfrågor samt affärsutveckling för bland annat Hexatronic AB och Bristol-Myers Squibb AB.

Chief Product Officer

Max Lundsten, född 1975, är maskiningenjör i grunden och har även genomgått bland annat interna teknikutbildningsprogram på Ericsson. Max har varit anställd på Alcadon sedan 1999 där han varit produkt- och utvecklingsansvarig för bland annat European Cabling Systems (ECS) samt varit marknadsansvarig. Dessförinnan arbetade Max på Ericsson och LBW Elektronik.

Chief Purchasing Officer

Peter Hjelmstad, född 1973, har studerat försäljning, inköp och ledarskap vid Företagsuniversitetet. Peter kommer närmast från rollen som Vice VD och inköpschef på Dataconnect och har dessförinnan en mångårig erfarenhet från data-, tele- och säkerhetsbranschen bland annat som produkt- och inköpschef hos Ahlsell AB.

Regional Manager Stockholm

Mikael Ljungman, född 1967, har arbetat med försäljning och i ledande befattningar hos Alcadon i över 30 år och har dessförinnan erfarenhet inom försäljning från IT-branschen.