Styrelse

Jonas Mårtensson, styrelseordförande

Jonas Mårtensson, född 1963, civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas är styrelseordförande i Ownpower Projects Europe AB och OPP Owner B, vice Ordförande i DistIT AB samt styrelseledamot i Doro AB, IAR System Group AB, samt DO Intressenter AB. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Styrelse & ledning

Arne Myhrman, ledamot

Arne Myhrman, född 1954, civilingenjör har haft ledande befattningar inom främst distributörs- och teknikbolag. Han har tidigare varit VD för den nordiska konsultverksamheten inom Generics Group plc, vice VD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB. Arne har drivit egen verksamhet med konsult- och styrelseuppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag. Arne är styrelseordförande i MnO International AB och LEBO Produktion AB, ledamot i Bifurca AB (eget bolag) samt suppleant i BRF Aquarius 1. Han har också haft frivilliguppdrag inom bland annat Stiftelsen Franska Skolan och Röda Korset Sollentuna.

Styrelse & ledning

Pierre Fors, ledamot

Pierre Fors, född 1963, examen från Executive Program DME från Executive Management Institute. VD på Alcadon AB sedan 2002, Pierre har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner i branschen. Han har arbetat på Telia i ett flertal olika funktioner i både Sverige och Norge, innan han fortsatte inom larm och datakommunikationsbranschen. År 1993 rekryterades Pierre till Alca AB, där han också tjänstgjort som försäljningschef för Norden.

Pierre_web

Stefan Charette, ledamot

Stefan Charette, född 1972. Har en examen i finans från Cass Business School och en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan är sedan 2014 VD i Athanase Industrial Partner Ltd. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD för Creades AB, Investment AB Öresund, AB Custos och Brokk AB. Stefan är styrelseordförande i DistIT, Concentric AB och i Athanase-koncernens företag. Stefan har tidigare varit styrelseordförande i NOTE AB och styrelseledamot Haldex AB, Lindab International AB, Bilia AB, Transcom Worldwide AB, AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB. Stefan har även varit ordförande i en rad dotterbolag till AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB.

Stefan_CH_web

Ledning

Pierre Fors, CEO

Pierre Fors, född 1963, examen från Executive Program DME från Executive Management Institute. VD på Alcadon AB sedan 2002, Pierre har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner i branschen. Han har arbetat på Telia i ett flertal olika funktioner i både Sverige och Norge, innan han fortsatte inom larm och datakommunikationsbranschen. År 1993 rekryterades Pierre till Alca AB, där han också tjänstgjort som försäljningschef för Norden.

Pierre_web

Joacim Löwstett, CFO

Joacim Löwstett, född 1978, CFO på Alcadon från 2013. Han började 2009 att arbeta på ekonomiavdelningen på Alcadon. Innan Alcadon har Joacim arbetat som redovisningskonsult och även som projektledare med bredbandsinstallationer.

Jocke_web

Mikael Ljungman, Regionchef Öst (Stockholm)

Mikael Ljungman, född 1967, sedan 1992 försäljningschef på Alcadon. Innan han kom till Alcadon 1988 arbetade han i IT-branschen i olika positioner. Mikael har lång erfarenhet av våra produkter och kunder och när han började på Alcadon arbetade han inom alla områden av kundservice innan han blev säljare.

Micke_web

Paul Svensson, Inköps- och Logistikchef/CIO

Paul Svensson, född 1956, började 1993 som inköpschef och CIO på Alcadon. Han har mer än trettio års erfarenhet inom inköp, logistik och distribution från ledande svenska och amerikanska produkt- och distributionsföretag.

Paul_web