Styrelse

Pierre Fors, styrelseordförande

Pierre Fors, född 1963, examen från Executive Program DME från Executive Management Institute. CEO på Alcadon Group 2001 – 2019. Pierre har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner i branschen. Han har arbetat på Telia i ett flertal olika funktioner i både Sverige och Norge, innan han fortsatte inom larm och datakommunikationsbranschen. År 1993 rekryterades Pierre till Alca AB, där han också tjänstgjort som försäljningschef för Norden 1997-2000.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Aktieinnehav 2020-12-31: 180.000

Pierre Fors

Jonas Mårtensson, ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas är styrelseordförande i Ownpower Projects Europe AB och OPP Owner AB samt styrelseledamot i DistIT AB, Slitevind AB, DO Intressenter AB och JNM Invest AB. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav 2020-12-31: 308.092

Styrelse & ledning

Marie Ygge, ledamot

Marie har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT-industrin från Microsoft (2005-2017) och dessförinnan IBM (1985-2005). Marie har under dessa år i ett antal chefspositioner varit ansvarig i Sverige för försäljning mot offentlig sektor, mot storföretag och mot små och medelstora kunder. Maries senaste roll var som chef för affärsutveckling mot offentlig sektor inom Microsoft EMEA (2014-2017).
Marie har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Idag bedriver Marie egen konsultverksamhet.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm AB, TCO Utveckling AB samt Teknik 200 AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
2020-12-31: 2.000

Marie Ygge

Stefan Charette, ledamot

Stefan Charette, född 1972. Har en examen i finans från Cass Business School och en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan är sedan 2014 VD i Athanase Industrial Partner Ltd. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD för Creades AB, Investment AB Öresund, AB Custos och Brokk AB. Stefan är styrelseordförande i DistIT samt styrelseledamot i Actic och i Athanase-koncernens företag. Stefan har tidigare varit styrelseordförande i NOTE AB och styrelseledamot Haldex AB, Lindab International AB, Bilia AB, Transcom Worldwide AB, AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB. Stefan har även varit ordförande i en rad dotterbolag till AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB.
Beroende i förhållande till en av bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partner.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Aktieinnehav 2020-12-31: 0
Representerar Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fund II som tillsammans innehar 2.783.144 aktier.

Stefan Charette

Lars Engström, ledamot

Lars Engström, född 1963, civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet. Lars har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom ledande svenska industriföretag. Han var chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology 2016–2019, chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016 och dessförinnan tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014–2015. Lars har även varit verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006–2014. Före 2006 har Lars haft ett antal ledande befattningar inom Atlas Copco och Seco Tools. Lars är idag styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB, Örebro Hockey Klubb samt styrelseledamot i Samhall AB och Normet Group Oy.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav 2020-09-30: 5.850

Lars Engström

Ledning

Sonny Mirborn, CEO Alcadon Group och Alcadon AB

Sonny Mirborn, född 1980, har en civilekonomexamen och en MSc in Industrial and Financial Economics från Handelshögskolan i Göteborg samt har bedrivit studier vid IMD och INSEAD. Sonny kommer närmast från rollen som Affärsenhetschef hos Addtech där han var ansvarig för Energy Products, Addtechs verksamhet inom maskinkabeltillbehör, professionell belysning och elinstallationsprodukter i primärt Europa. Innan dess har Sonny varit VD för CTM-Lyng gruppen, en nordisk tillverkare av elinstallationsmateriel med fokus på säkra/smarta hem lösningar, samt Rutab, en ledande aktör inom kabeltillbehör och elinstallationsmateriel i Sverige och Norge. Sonny har även erfarenhet som investeringsansvarig på Nordstjernan samt strategikonsult på Accenture.
Aktieinnehav 2020-12-31: 12.184
Övriga innehav: 240.000 teckningsoptioner

Sonny Mirborn

Niklas Svensson, Chief Financial Officer

Niklas Svensson, född 1981, har en Civilekonomexamen från Lunds universitet och kommer närmast från positionen som CFO på NVBS Gruppen. Dessförinnan var Niklas Finance Director på Sievert Gruppen som ingår i den tyska koncernen Rothenberger och han har även arbetat med revision på Deloitte i Stockholm.
Aktieinnehav 2020-12-31: 8.000
Övriga innehav: 54.000 teckningsoptioner

Roy W. Furulund, CEO, Alcadon AS

Roy W. Furulund, född 1960, har en marknadsekonomexamen från Handelshøyskolen BI i Oslo. Roy har tidigare grundat och varit VD för CableCom AS och har dessförinnan arbetat med försäljning och i ledande befattningar för bland andra Lambda AS och Caterpillar AS.
Aktieinnehav 2020-12-31: 415.625

Susanne Stengade, CEO 6X International – Danmark / Tyskland

Född 1967. Kandidatexamen i International Business från Niels Brocks Handelsakademi i Köpenhamn. Susanne har haft flera ledande befattningar inom försäljning med fokus på fiberoptiska lösningar i bolag såsom NKT och Draka. 2003 grundade Susanne 6X International där hon varit VD sedan dess. I slutet av 2019 grundade 6X International ett dotterbolag i Tyskland och även där är Susanne VD.
Aktieinnehav 2021-02-24: 981.780

Max Lundsten, Chief Product Officer

Max Lundsten, född 1975, är maskiningenjör i grunden och har även genomgått bland annat interna teknikutbildningsprogram på Ericsson. Max har varit anställd på Alcadon sedan 1999 där han varit produkt- och utvecklingsansvarig för bland annat European Cabling Systems (ECS) samt varit marknadsansvarig. Dessförinnan arbetade Max på Ericsson och LBW Elektronik.
Aktieinnehav 2020-12-31: 58.899

Peter Hjelmstad, Chief Purchasing Officer

Peter Hjelmstad, född 1973, har studerat försäljning, inköp och ledarskap vid Företagsuniversitetet. Peter kommer närmast från rollen som Vice VD och inköpschef på Dataconnect och har dessförinnan en mångårig erfarenhet från data-, tele- och säkerhetsbranschen bland annat som produkt- och inköpschef hos Ahlsell AB.
Aktieinnehav 2020-12-31: 0

Magnus Larsson, Chief Sales Officer

Magnus Larsson, född 1970, har studerat Företagsekonomi vid Lunds Universitet och kommer närmast från rollen som Head of KAM and Customer Development på Siemens Smart Infrastructure i Sverige. Magnus har haft en rad ledande befattningar inom försäljning i Siemens-koncernen, fastighets- och byggmarknaden samt mediabranschen. Därutöver har Magnus arbetat som konsult inom försäljningsledning och strategiutveckling.
Aktieinnehav 2020-12-31: 0
Övriga innehav: 18.000 teckningsoptioner