Styrelse

Pierre Fors, styrelseordförande

Pierre Fors, född 1963, styrelseledamot sedan 2015, styrelseordförande sedan 2020. Tidigare VD och koncernchef för Alcadon Group AB fram till juli 2019. Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute) och var anställd inom Alcadon mellan 1993-2019, varav som VD för Alcadon Group mellan 2001-2019. Pierre har en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekom-branschen, bland annat på Telia.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Paseca AB och Sun4Energy. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 100.000

Pierre Fors

Jonas Mårtensson, Vice Styrelseordförande

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2015, styrelseordförande mellan 2016-2019. Är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OPP Owner AB samt styrelseledamot i DO Intressenter AB, JNM Invest AB, Sun4Energy och Alted AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 208.092

jonas4x5

Marie Ygge, ledamot

Marie Ygge, född 1958, ledamot sedan 2019. Marie har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT-industrin från Microsoft (2005-2017) och dessförinnan IBM (1985-2005). Marie har under dessa år i ett antal chefspositioner varit ansvarig i Sverige för försäljning mot offentlig sektor, mot storföretag och mot små och medelstora kunder. Maries senaste roll var som chef för affärsutveckling mot offentlig sektor inom Microsoft EMEA (2014-2017). Marie har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och bedriver egen konsultverksamhet.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm AB och TCO Utveckling AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 4 000 aktier

marie_ygge4x5

Lars Engström, ledamot

Lars Engström, född 1963, civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet. Lars har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom ledande svenska industriföretag. Han var chef för affärs- område Sandvik Mining and Rock Technology 2016–2019, chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016 och dessförinnan tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014–2015. Lars har även varit verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006–2014. Före 2006 har Lars haft ett antal ledande befattningar inom Atlas Copco och Seco Tools.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Samhall AB, Normet Group Oy och Boart Longyear Group Ltd. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 5 850 aktier.

larsengstrom4x5

Ledning

Sonny Mirborn, CEO Alcadon Group

VD och koncernchef sedan juli 2019, född 1980.
Sonny har en civilekonomexamen och en MSc in Industrial and Financial Economics från Handelshögskolan i Göteborg samt har bedrivit studier vid IMD och INSEAD. Sonny kommer närmast från rollen som Affärsenhetschef hos Addtech där han var ansvarig för Energy Products, Addtechs verksamhet inom maskinkabeltillbehör, professionell belysning och elinstallationsprodukter i primärt Europa. Innan dess har Sonny varit VD för CTM-Lyng gruppen, en nordisk tillverkare av elinstallationsmateriel med fokus på säkra/smarta hem lösningar, samt Rutab, en ledande aktör inom kabeltillbehör och elinstallationsmateriel i Sverige och Norge. Sonny har även erfarenhet som investeringsansvarig på Nordstjernan samt strategikonsult på Accenture.
Övriga styrelseuppdrag: Sonny Mirborn är styrelseledamot i samtliga dotterbolag inom Alcadonkoncernen.
Aktieinnehav: 127 741 aktier
Övriga innehav: 58 258 teckningsoptioner

sonnymirborn4x5

Niklas Svensson, Chief Financial Officer

Finanschef sedan oktober 2019, född 1981.
Niklas har en Civilekonomexamen från Lunds universitet och kommer närmast från positionen som CFO på NVBS Gruppen. Dessförinnan var Niklas Finance Director på Sievert Gruppen som ingår i den tyska koncernen Rothenberger och han har även arbetat med revision på Deloitte i Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag: Niklas Svensson är styrelseledamot i samtliga dotterbolag inom Alcadonkoncernen samt styrelseledamot i JN Redovisning AB.
Aktieinnehav: 29 523 aktier
Övriga innehav: 30 354 teckningsoptioner

niklas_svensson_4x5

Einar Feragen, Chief Executive Officer, Alcadon AS

Einar Feragen har en master inom ekonomi och marknadsföring (Master of Science) från Handelshögskolan BI i Sandvika. Han har tidigare arbetat med sälj och marknadsföring i IT-branschen och försvarsindustrin och har sedan 2020 innehaft jobbet som försäljningschef på Alcadon AS med ansvar för sälj samt säljare/personal i hela Norge. Närmast innan Alcadon jobbade Einar som försäljningschef inom export av kapitalutrustning till lackeringsbranschen, med huvudmarknad Europa och USA. Han har även utbildning från försvaret och har haft ledande befattningar i både Norge och utlandet.
Aktieinnehav: 0 aktier
Övriga innehav: 5 919 teckningsoptioner

einarf4x5

Susanne Stengade, Senior Vice President Central Europe och CEO Alcadon Denmark/Germany

VD och styrelseledamot i 6X International (Danmark/Tyskland), född 1967. Kandidatexamen i International Business från Niels Brocks Handelsakademi i Köpenhamn. Susanne har haft flera ledande befattningar inom försäljning med fokus på fiberoptiska lösningar i bolag såsom NKT och Draka. 2003 grundade Susanne 6X International där hon varit VD sedan dess. I slutet av 2019 grundade 6X International ett dotterbolag i Tyskland och även där är Susanne VD.
Aktieinnehav: 981.780 aktier

susannestengade_4x5

Max Lundsten, Chief Product Officer

Chief Product Officer, född 1975. Anställd sedan 1999 och har varit produkt- och utvecklings- ansvarig för bland annat European Cabling Systems (ECS) samt marknadsansvarig. Innan Alcadon arbetade Max på Ericsson och LBW Elektronik. Max är maskiningenjör i grunden och har även genomgått bland annat interna teknikutbildningsprogram på Ericsson. Max har inga övriga pågående uppdrag.
Aktieinnehav: 58 899 aktier
Övriga innehav: 5 451 teckningsoptioner

Max Lundsten

Duncan Lindsay, Senior Vice President UK

Duncan har en BA Hons i Företagsekonomi och har tidigare varit koncernchef för Networks Centre Ltd, ett bolag som grundades av Duncan 2005, med verksamhet i Storbritannien och Nederländerna. Sedan tidigare har han även erfarenhet från ledande positioner hos två specialiserade distributörer inom nätverksinfrastruktur samt inom turistindustrin.
Övriga styrelseuppdrag:
Aktieinnehav direkt och genom närstående:  631.477
Övriga innehav: –

duncan-lindsey4x5

Magnus Larsson, Chief Executive Officer Sweden

Magnus Larsson, född 1970, har studerat Företagsekonomi vid Lunds Universitet och kommer närmast från rollen som Head of KAM and Customer Development på Siemens Smart Infrastructure i Sverige. Magnus har haft en rad ledande befattningar inom försäljning i Siemens-koncernen, fastighets- och byggmarknaden samt mediabranschen. Därutöver har Magnus arbetat som konsult inom försäljningsledning och strategiutveckling. Magnus har inga övriga pågående uppdrag.
Aktieinnehav: 10 000 aktier
Övriga innehav: 18 604 teckningsoptioner

magnuslarsson_4x5