VD har ordet

Alcadon fortsätter genomgående att leverera stabila försäljningsresultat på våra olika lokalkontor i Sverige och Norge, helt enligt plan. Tillsammans med övriga anställda ser jag med tillförsikt fram emot att Alcadon blir ett fristående bolag med en egen börsnotering på Nasdaq First North. Det är glädjande att vi på Alcadon, som jobbat tillsammans länge, nu kan ta detta steg tillsammans. Alcadon är ett väl sammansvetsat team på cirka 40 personer som har jobbat tillsammans i många år och dessutom har många av våra anställda varit med i denna bransch sedan 1980-talet, i princip från det att PC-revolutionen startade. Utvecklingen har varit enorm under dessa år och vi är just nu i början av en expansiv bredbandsutbyggnad som kommer fortsätta i flera år framåt. Samtidigt fortsätter behovet av datahallar, wdm-lösningar, olika slags nätverk, wifi-tillgänglighet för smartphones och annat att öka. Jag är därmed övertygad om att den klassiska Alcadon-affären med installationsmaterial såsom kabel och olika tillbehör kommer fortsätta utvecklas mycket väl. Ett brinnande intresse bland personalen för produkterna och alla lösningar vi kan göra för våra kunder, nyfikenheten för nya produkter samt effektivitet och kostnadsmedvetenhet är några av våra ledord. Vi älskar att genomföra affärer och att skapa förutsättningar för våra kunder att också göra bra och lönsamma affärer. Som en fristående koncern efter flera år och som del i både amerikanskt (MRV) och svenskt (DistIT) börsbolag känner vi oss väl förberedda för detta steg, vilket möjliggör organisk tillväxt såväl som tillväxt genom förvärv.  Ledningens och min bedömning är att Alcadon fortsätter förstärka sin marknadsposition inom infrastruktur för nätverk där vi levererar produkter och system för data- och telekommunikation.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick för verksamhetsåret 2015 till 281 MSEK (233) en ökning med 20,6 % och rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 33,7 MSEK (29,7) en förbättring med 13,4 %.

Produkter och egna märkesvaror

Med hjälp av de bästa komponenterna och produkterna från världsledande leverantörer erbjuder Alcadon ett brett sortiment av produkter för både passiv och aktiv infrastruktur. Med denna produktportfölj kan bolaget hjälpa kunder och erbjuda dem helhetslösningar som tar hänsyn till framtida nätverkstekniker. Alcadon har utvecklat ECS (European Cabling Systems), ett strukturerat kabelsystem med koppar och fiber för passiv infrastruktur i fastigheter och industriområden, som bolaget har levererat sedan 1995.

Hållbarhet och CSR

Hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) är grundläggande för Alcadon, dels på grund av efterfrågan från kunder, anställda och andra intressenter, dels för att hållbarhetsfrågor och CSR skapar nya affärsmöjligheter.

Finansiella mål

Vi har som mål att öka vinsten per aktie med cirka 10% per år under en konjunkturcykel.

Alcadons huvudmarknad

Alcadons huvudmarknad består av produkter för nätverk och telekommunikation. Under året har Alcadon befäst sin position på marknaden genom nya och stabila produkter, vårt eget varumärke ECS (European Cabling Systems) och nya kunder. Försäljning och marknadsföring sker på ett flertal geografiska platser vilket tillsammans med webbhandel har givit en mycket bra resultatutveckling under året. Alcadons inarbetade affärsmodell med långa relationer med kunder och leverantörer förstärker Alcadons position på marknaden.