VD har ordet

  • Alcadons försäljning inom basaffären och av egna varumärken fortsätter öka
  • Fortsatt stopp i Bredbandsmarknaden för hem (FTTH) dämpar omsättningen för 2018
  • CableCom utvecklas väl och integrationen i Norge går in i slutfasen


Alcadons basaffär utvecklas väl

I Q3 har vi haft en fortsatt stark försäljning inom vår basaffär, datanät med koppar och fiber för kommersiella fastigheter där våra egna varumärken utgör en viktig del.

Våra egna varumärken fortsätter att bidra. ECS (European Cabling Systems) utgör 23 procent av omsättningen och

DC-line mot bostadsnäts-projekten utgör 4 procent av omsättningen. Tillsammans utgör därmed våra varumärken 27 procent av omsättningen under Q3 och 29 procent för perioden jan-sep 2018. Andelen minskar till följd av att CableCom ännu inte börjat sälja produkter ur ECS sortimentet vilket kommer ske i början av 2019.

Alcadon står starkt trots fortsatt stopp i bredbandsmarknaden

Vi känner fortsatt av det marknadsstopp inom FTTH sedan början av 2018 som uppstod efter en överetablering under 2017. Det är alltjämt i princip helt relaterat till affärer som tidigare gått via några större bredbandsaktörer och deras underleverantörer. Detta har för kvartalet påverkat försäljningen negativt med ca 35 MSEK jämfört med Q3 2017 och beräknat på helåret 2018 så uppskattar vi en minskning om ca 120MSEK inom FTTH jämfört med 2017.

Vår förväntning framöver är att FTTH marknaden normaliseras under 2019 med flera aktörer som tex energibolag och stadsnätsföreningar (de av regeringen allokerade bredbandspengarna skall användas oavsett om det sker en förändring av vilka aktörer som tar projekten).

Vi ser redan en viss ljusning i form av fler förfrågningar som kommit in under inledningen av Q4, dessa kommer dock inte att resultera i försäljning förrän 2019. Framöver, oavsett när FTTH kommer igång igen, så står vi starkt rustade att fortsatt kapitalisera på den teknikutveckling och de trender som långsiktigt driver vår affär.

Vi har samtidigt ökat fokus mot vår huvudaffär där vi befäst Alcadons position som marknadsledare. Sammantaget ökar vi omsättningen hittills under 2018 och har med oss förvärvet från juni som levererar och stärker oss. Vi har en mycket kompetent och erfaren personal samt en stark finansiell ställning vilket gör att jag är övertygad om att vi kommer gå stärkta ur rådande marknadsförhållanden.

Vi skall utnyttja detta till att göra nya förvärv och flytta fram positionerna. Vi har lyckats väl med våra tidigare förvärv i Sverige och fortsätter ta fram ytterligare synergier och strukturvärden samt stärka upp bolaget/gruppen inför fortsatt tillväxt.

Hög aktivitet i Norge

CableCom har sedan förvärvet haft en utveckling väl i nivå med våra förväntningar. Under Q3 har vi planerat för och arbetat med sammanslagning av CableCom och

Alcadon Norge vilket bland annat innebär integration av ny webshop (även i Sverige) och sammanslagning av befintliga ekonomisystem i Norge. Även lager optimeras och flyttas till CableComs centrallager i Sandefjord. Vi ligger enligt plan efter intensivt arbete under Q3 och alla moment kommer att slutföras före årsskiftet, avsikten är även att påbörja en formell fusion av de norska bolagen. Vi räknar med att synergier i Norge realiseras från och med första halvåret 2019.

Obligationen ersatt med banklån

I början av Q3 ersatte vi obligationen på 140 MSEK med en bankkredit hos SHB som varit Alcadons huvudbank sedan många år. Vi säkerställer med detta en långfristig finansiering till en betydligt lägre årskostnad och bättre villkor än de senaste åren. Den löpande årliga räntekostnaden framgent beräknas minska med 3,7 MSEK men har medfört en engångskostnad om 2,9 MSEK som har belastat koncernens finansnetto under Q3 2018.

Alcadon firar in nästa 30 år

Vi avslutade september med att fira att bolaget fyllt 30 år med en mycket inspirerande långhelg där i princip samtliga våra anställda deltog och hade en mycket lärorik samt intensiv helg tillsammans.

Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla Alcadon Group.

Verkställande direktör

Alcadon Group AB

Omsättning och resultat
Vänligen se våra finansiella rapporter.