VD och koncernchef Sonny Mirborn lämnar Alcadon Group AB i oktober 2024

VD och koncernchef Sonny Mirborn har idag informerat styrelsen i Alcadon Group att han önskar lämna sin roll för att tillträda som VD och koncernchef i en onoterad verksamhet i en bransch som inte är relaterad till Alcadons verksamhet. Styrelsen kommer omgående att initiera en rekryteringsprocess för att finna en ny VD och koncernchef. Sonny Mirborn kommer att arbeta vidare som koncernchef under uppsägningstiden.
 
”Det finns sällan ett bra tillfälle att lämna en position och uppdrag som detta, men ska man lämna bedömer jag att detta är rätt tid, när bolaget är igenom en transformering mot en europeisk välbalanserad koncern. Alcadon uppvisar idag god kontroll över kassaflöden, har väl fungerande decentraliserat ledarskap och ett betydande strukturkapital. Det är med andra ord en god möjlighet för en ny VD att fortsätta resan med lönsam tillväxt. Att lämna Alcadon var ett svårt beslut och jag är övertygad om att bolaget fortfarande har sin bästa tid framför sig”.
Sonny Mirborn, VD och Koncernchef för Alcadon Group
 
”Jag vill å styrelsens vägnar tacka Sonny för hans ledarskap under de senaste fem åren. Styrelsen och jag beklagar att Sonny väljer att lämna företaget, men vi önskar honom lycka till i framtiden. Bolaget står på en stark grund med goda tillväxtmöjligheter och ett brett geografiskt fotavtryck. Sonny kommer i enlighet med sitt avtal att stanna i sin nuvarande position under sin uppsägningstid. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD och koncernchef kommer att påbörjas omgående.”,
Pierre Fors, styrelseordförande för Alcadon Group