Alcadon förvärvar 80 procent av Belgiska 6X International BV med option på resterande 20 procent

Alcadon Group AB (”Alcadon”) har idag, den 7 december, förvärvat 80 procent av Belgiska 6X International BV, en distributör av fiberoptiska lösningar och system i Belgien. Köpeskillingen uppgår till 975 KEUR på kassa och skuldfri basis vilket finansieras med befintlig kassa i Alcadon. Köpet omfattar också en köp-/säljoption för resterande 20 procenten.

  • 6X förväntas redovisa en omsättning på 3,7 MEUR och EBITDA på 0,2 MEUR för räkenskapsåret 2021. Underliggande EBITDA, rensat för extraordinära kostnader, bedöms uppgå till 0,3 MEUR.
  • Köpeskillingen för aktierna uppgår till 612 KEUR. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om maximalt 200 KEUR kontant beroende på utvecklingen av bruttoresultatet i 6X kommande 36 månader.
  • Köpeskillingen motsvarar en EV/EBITDA på cirka 5,1 baserat på estimerat årsbokslut 2021 och 3,9 baserat på estimerat underliggande EBITDA. I köpet ingår en köp-/säljoption för resterande 20 procent som kan lösas in från år 2024-2028. Lösenpriset uppgår till 5 gånger bolagets genomsnittliga EBIT de två föregående åren från optionslösen.
  • Förvärvet har begränsad effekt på Alcadons Cash Earnings per Share (Cash EPS). Koncernens nettoskuld ökar med cirka 10 MSEK efter förvärvet.
  • 6X konsolideras i Alcadon Group från och den 7 december 2021.
  • Säljare och kvarstående minoritetsägare av 20 procent i 6X International BV är Helkon BV som är en del av NetTech-gruppen. NetTech är specialiserade inom utveckling och installation av data- och telekomnätverk.

6X International grundades 1991 och är en belgisk värdeadderande distributör specialiserad på fiberoptiska komponenter och system. Bolaget är etablerat inom flera segment såsom FTTx/Telekom, datacenter, kabelsystem och industrilösningar med kunder så som installationsföretag, systemintegratörer, nätverksoperatörer och datacenter. 6X International har även långvariga relationer med flertalet välrenommerade tillverkare.

“Vi är glada att idag kunna meddela att vi har förvärvat 80 procent av aktierna i 6x International i Belgien (efter att ha varit separerade i mer än 12 år), en välkänd partner till oss. Förvärvet är en naturlig del av vår tillväxtstrategi in på den europeiska marknaden. Vi ser fram emot samarbetet med nya kollegor och att utforska de tillväxtmöjligheter detta kommer att ge oss i Benelux.”

Susanne Stengade,
Senior Vice President Central Europe Alcadon Group

Chief Executive Officer Alcadon Denmark/Germany

”Vi gläder oss över att komma in på den belgiska marknaden som majoritetsägare i 6X international, ett företag med en solid marknadsposition sedan många år tillbaka inom passiv nätverksinfrastruktur och en affärsmodell som liknar Alcadons. Den belgiska marknaden är mycket intressant avseende den kommande bredbandsutrullningen och en marknadsstruktur med få spelare som Alcadon och 6X. Vi ser fram emot att samarbeta med NetTech Group för att tillsammans utforska marknadsmöjligheter. Detta förvärv ska ses som en del av vår strategi att etablera ett europeiskt avtryck där närvaro i Beneluxregionen ses som ett viktigt steg.”

Sonny Mirborn,
Group Chief Executive Officer, Alcadon Group AB

Chief Executive Officer, Alcadon AB
 

”Samarbetet med ett välrenommerat företag som Alcadon kommer att ge 6X International tillgång till den senaste telekomteknologin och kommer att ytterligare stärka kunderbjudandet. Vi ser fram emot att dela med oss av vår tekniska kunskap som vi har byggt upp med NetTech och 6X International i Belgien. Med mer än 30 års erfarenhet är NetTech en referens i den belgiska telekomvärlden. Erfarenheten från NetTech kommer också att hjälpa Alcadon att designa och konstruera nya produkter. Den här affären är i linje med vår företagsanda i att alltid försöka lyfta oss till en högre nivå. Vi känner att Alcadon är den idealiska partnern för att hjälpa oss att uppnå detta mål”

Ann-Sophie Helon och Charles Helon, Managing Directors Helkon

Stockholm den 7 december 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-07 13:38 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag Alcadon ApS (tidigare 6X International) i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon förvärvar 80 procent av Belgiska 6X International BV med option på resterande 20 procent
 Alcadon acquires 80 percent of Belgian 6X International BV with an option for the remaining 20 percent