VD, ledande befattningshavare och övriga anställda tecknar sig för teckningsoptioner

Utifrån årsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner 2023/2026, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, har idag 21 anställda fulltecknat sig för teckningsoptioner. VD har tecknat 45.000 optioner, 3 övriga ledande befattningshavare har tecknat 31.976 optioner och övriga anställda har tecknat 48.024 optioner.

För fullständiga villkor hänvisas till protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Stockholm den 8 maj 2023

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 CEO, senior executives and other employees subscribe for warrants
 Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 28 april 2023