Alcadon Holding AB byter namn till Alcadon Group AB

Alcadon Holding AB (publ) har idag torsdagen den 4 augusti 2016 på extrabolagstämma beslutat att ändra firmanamn till Alcadon Group AB (publ) enligt ny antagen bolagsordning.
Namnändringen kommer att registreras hos bolagsverket omkring den 17 augusti 2016.
Alcadon Holding AB:s nya hemsida återfinns från och med onsdagen den 17 augusti 2016 under adressen www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud.
Övriga bolag inom Alcadon gruppen behåller sina nuvarande namn oförändrade.
Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Stockholm den 4 augusti 2016

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Holding AB
Pierre Fors, VD
Mobil: 070 717 77 91
E-post: pfh@alca.se
www.alcadonholding.se

 Delårsrapport januari - juni 2016 Alcadon Group AB