Delårsrapport januari – juni 2016 Alcadon Group AB

Resultatet per aktie för perioden januari – juni 0,85 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick januari – juni till 141,9 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) blev 18,4 MSEK.

Periodens resultat uppgick till 13,1 MSEK.

Stockholm den 31 augusti 2016

 Godkänd ansökan för listning av Alcadon på Nasdaq First North
 Alcadon Holding AB byter namn till Alcadon Group AB