Alcadon Group Årsredovisning 2020

Nu finns Alcadon Group AB Årsredovisning 2020 tillgänglig på bolagets hemsida https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

Stockholm den 24 mars 2021
Styrelsen Alcadon Group AB
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 08.00 

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

 Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 23 april 2021
 Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020