Alcadon Group Årsredovisning 2017

Nu finns Alcadon Group AB Årsredovisning 2017 tillgänglig på bolagets hemsida alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Stockholm den 28 mars 2018
Styrelsen Alcadon Group AB

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 10.00 CET.

 Delårsrapport januari - mars 2018
 Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 25 april 2018