Alcadon och JM har ingått avtal avseende material för bostadsprojekt.

Alcadon och JM har idag ingått ett nytt 3 års avtal, det är en förlängning av DataConnect´s befintliga avtal och avser material för bostadsprojekt.

Det är framför allt material från DCdesign som ingår i avtalet och avser leveranser både i Sverige och Norge. Avtalet beräknas vara värt ca 60M SEK.

”Vi är givetvis glada över att fått fortsatt förtroendet att leverera material till JM, och denna gång även i Norge via Alcadon AS”.

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl 9:00 CET. 

 Delårsrapport januari - juni 2017
 Alcadon och Riksbyggen har ingått avtal avseende material för bostadsprojekt