Niklas Svensson ny CFO i Alcadon Group AB

Niklas Svensson kommer närmast från positionen som CFO på NVBS Gruppen och var tidigare Finance Director på Sievert Gruppen som ingår i den tyska koncernen Rothenberger.  Dessförinnan har Niklas arbetat med revision inom Deloitte i Stockholm under 7 år. 

Niklas Svensson tillträder sin tjänst senast 1 oktober 2019 och Alcadons nuvarande CFO Joacim Löwstett, som lämnar sin anställning på eget initiativ, kommer att finnas tillgänglig för att säkerställa en smidig övergång. Niklas kommer att ingå i koncernledningen och erbjuds, liksom tillträdande VD Sonny Mirborn, att teckna optioner i det program som tidigare föreslagits en extra bolagsstämma i Alcadon Group AB den 10 juli 2019

Pierre Fors, VD i Alcadon Group AB säger – ”Det är med stor tillfredsställelse som vi välkomnar Niklas Svensson som ny CFO i Alcadon Group. Niklas har en mycket relevant bakgrund både som CFO och från revision och kommer att bli en av nyckelpersonerna i den fortsatta utvecklingen av den koncern vi byggt under åren efter börsnoteringen 2016.” 

Alcadon Group AB (publ) 

För ytterligare information: 
Pierre Fors, verkställande direktör, mobil +46 70 717 7791
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019 kl. 10:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se