Alcadons satsning mot svenska stadsnät fortsätter

Alcadon har den senaste månaden vunnit 3 större upphandlingar för utbyggnad av stadsnät runt om i landet. Avtalen sträcker sig mellan 3-4 år med en förväntad intäkt på ca 10 MSEK årligen.

”Det är tillfredsställande att se att vårt fortsatta fokus och vår dedikerade satsning fortsätter ge frukt. Vi har ett av marknadens bredaste utbud, en unik spetskompetens och över 30 års erfarenhet och vi är särskilt stolta över att få vara en bidragande faktor i utbyggnaden av våra stadsnät. De är oerhört viktiga för den fortsatta digitaliseringen av vårt samhälle och för att uppnå PTS mål om ett helt ”uppkopplat” Sverige 2025.”

Magnus Larsson, försäljningschef Alcadon