Alcadon ingår avtal om leverans av fiberoptiska tillbehör till Norlys med uppskattat försäljningsvärde om cirka 50-60 MDKK under 2021 och början av 2022

Alcadon har genom sitt danska dotterbolag 6X International ingått avtal om leverans av fiberoptiska tillbehör i samarbete med Commscope inom ett större specifikt projekt till Norlys, en befintlig kund. Leveranser påbörjas i juni 2021 och bedöms vara klara under första kvartalet 2022. Projektet avser byggnation och förberedelse för bredband.

Stockholm den 26 maj 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-26 14:49 CET.