Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2020

Alcadons Group ABs (”Alcadon”) arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 24 april 2019 informeras om att Alcadons valberedning inför årsstämman 2020 är sammansatt att som ledamöter omfatta Stefan Charette (utsedd av Athanase), Anders Bladh (Ribbskottet AB), Pierre Fors (personal som är aktieägare i Alcadon), Tedde Jeansson (familjen Jeansson), Mikael Vaezi (Investment AB Spiltan) samt Jonas Mårtensson (styrelseordförande i Alcadon).

 

Valberedningen, inklusive adjungerad ledamot, representerar 55% av antalet aktier och röster i Alcadon och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Stefan Charette har utsetts till valberedningens ordförande.
 

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2020 års årsstämma avseende;

  • val av ordförande för stämman.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.
  • principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till Stefan Charette eller Jonas Mårtensson. För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2020 ska förslag ha inkommit senast onsdagen den 5 februari 2020.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2020 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Jonas Mårtensson, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Charette, valberedningens ordförande, telefon 073 – 9947079, email: charette@athanase.se

Jonas Mårtensson, styrelseordförande i Alcadon Group AB, telefon 070 – 6079335, email: jonas.martensson@alted.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 08:00.

 

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se