Delårsrapport januari – september 2017

Fortsatt hög tillväxt och vinst

Tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökar med 105 procent till 132,9 (64,7) MSEK, varav organisk tillväxt 27 procent
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 113 procent till 16,9 (7,9) MSEK 
  • Periodens resultat ökar med 180 procent till 11,3 (4,0) MSEK
  • Resultat per aktie 0,69 (0,26) SEK
  • Soliditeten förbättras från 31,1 procent till 32,7 procent

Delår januari – september 2017

  • Nettoomsättningen ökar med 92 procent till 396,7 (206,7) MSEK, varav organisk tillväxt 23 procent
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 82 procent till 48,0 (26,3) MSEK 
  • Periodens resultat ökar med 86 procent till 32,0 (17,1) MSEK
  • Resultat per aktie 1,96 (1,12) SEK
  • Soliditeten förbättras från 26,0 procent till 32,7 procent

Stockholm den 26 oktober 2017

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00.