Alcadon tecknar avtal avseende leverans av fibermaterial

Alcadon AB som är ett helägt dotterbolag inom Alcadon Group har idag 2/1-2017 tecknat ett avtal

om leverans av bredbandsmaterial under 2017 med omgående start i januari månad.                 

Affären beräknas omfatta ett värde om ca 75 miljoner kronor.


"Att vår kund visar förtroendet att fortsatt välja Alcadon som leverantör i denna stora affär är

mycket glädjande" säger Alcadons VD, Pierre Fors.


För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 2 januari 2017 kl 15:00 CET.