Alcadon ingår nytt exklusivt avtal på 3+1 år med Norlys i Danmark med bedömd årlig försäljning om 30-35 MDKK

Alcadons danska dotterbolag, 6X International, har ingått ett nytt exklusivt leverantörsavtal med Norlys i Danmark för leveranser av nätverksmateriel med ett uppskattat årligt försäljningsvärde om ca 30-35 MDKK. Avtalet löper över 3+1 år. Avtalet är en förlängning av ett befintligt avtal där Alcadon ingår i en ambitiös FTTH-lansering i samarbete med Commscope som leverantör och Norlys som slutkund. Avtalet träder i kraft från augusti 2021. Norlys är Danmarks största leverantör av el och telekom med cirka 1,5 miljoner kunder och över 2 500 anställda.

Stockholm den 2 juli 2021