Alcadon har nyligen säkrat sitt 10:e FTTH-projekt i Tyskland till ett värde av 1 MEUR

Alcadons tyska dotterbolag har idag säkrat sitt 10:e FTTH-projekt sedan bolagets start i januari 2020. Värdet uppgår till 1 MEUR och avser löpande leveranser till två större entreprenörer under de kommande 9-12 månaderna.

Stockholm den 5 juli 2021