Alcadon Group har fullföljt förvärvet av danska 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH

Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 28 december 2020 har parterna ingått ett bindande överlåtelseavtal med planerat tillträde den 7 januari 2021. Alcadon har idag fullföljt förvärvet av 6X.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 57 MDKK fördelat på 37 MDKK kontant plus en apportemission av 981.780 aktier i Alcadon motsvarande 20 MDKK. Antal aktier i Alcadon Group ökar till 17.841.026.

  • Förvärvet ökar Alcadons Cash Earnings per Share (Cash EPS) med cirka 0,75 SEK, baserat på antalet aktier efter genomförd apportemission räknat på senaste reviderade bokslut per 30 juni 2020 och före synergier. Koncernens nettoskuld ökar med cirka 50 MSEK efter förvärvet och soliditeten ökar till ca 53%.
  • Utöver Köpeskillingen vid tillträdet utgår en tilläggsköpeskilling om maximalt 18 MDKK kontant beroende på resultatförbättring i 6X kommande 36 månader samt en kontant kundspecifik, resultatbaserad tilläggsköpeskilling som vid förvärvstillfället bedöms uppgå till 5,5 MDKK kommande 36 månader.

Stockholm den 7 januari 2021

 
För ytterligare information kontakta:
Alcadon Group AB
Sonny Mirborn, VD
Mobil: +46 70 639 50 92
E-post:
smi@alca.se
www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefonnummer: +46 11 323 07 32
E-post:
ca@skmg.se
 

Om Alcadon Group AB
Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Danmark och Finland.
Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden
Tel: 08-657 36 00 E-post: 
info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se