SweDeltaco AB

SweDeltaco AB
Alfred Nobels allé 109
146 48 Tullinge
Telefon: +46 8-555 76 200
www.deltaco.se

FinDeltaco OY
Bulevardi 7
00120 Helsinki
Telefon: +358 20-7120390
www.deltaco.fi

DanDeltaco A/S
Telegrafvej 5 A
2750 Ballerup
Telefon: +45 3886 9171
www.deltaco.dk

NorDeltaco AS
Arbins gate 2
NO-0120 Oslo
Telefon: +47 22 830 906
www.deltaco.no

Affärsidé och vision

SweDeltacos affärsidé är att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter till IT-marknaden i Norden. Med trevlig och kunnig personal, långa öppettider, bra support och snabba leveranser, försöker SweDeltaco att alltid vara tillgängliga och ge företagets kunder marknadens bästa service.

Styrkan i konceptet

Helheten, att ingen del är viktigare än någon annan, är vad som stärker vårt koncept. Vi arbetar därför aktivt på flera fronter för att bibehålla en konkurrenskraftig verksamhet. Vår strategi när det gäller sortiment, varumärken och logistik är väl genomarbetad. Vårt logistikcenter bidrar till en än mer effektiv logistik i helt egen regi. Sortimentet utvärderas löpande och produkter som uppdateras från leverantörer byts ut regelbundet. Det är viktigt för oss att hålla sortimentet uppdaterat, dels för att hålla en god lageromsättningshastighet, dels för att sortimentet ska vara attraktivt för våra kunder. Tack vare SweDeltacos fokus på kringutrustning och tillbehör samt den egna importen och produkter under eget varumärke kan SweDeltaco leverera bland de högsta nettomarginalerna i branschen. Konsolidering och utslagning i distributörsledet gör att det finns färre distributörer på marknaden. Detta i kombination med de låga marginalerna gör att det finns tillverkare som skulle uppskatta ett samarbete med en fokuserad och säljinriktad distributör av SweDeltacos storlek och logistikkapacitet.

swedeltaco-grafer

swedeltaco-marknad

Kompetenta medarbetare

Att medarbetarna besitter hög kompetens om våra produkter och en hög serviceanda är viktig för vår verksamhet. Servicen är en viktig del i vårt koncept. En del i det arbetet består av de produktutbildningar vi löpande genomför för att kunna ge kunderna det stöd de behöver. Vi har ett stort engagemang oavsett var i företaget man jobbar. En viktig aspekt vid rekryteringar är att hitta medarbetare som passar in i vår företagskultur och delar våra värderingar som kännetecknas av ett stort engagemang, en stark lojalitet och en långsiktighet i kund- och leverantörsrelationer. Det är viktigt att vi alla drar åt samma håll och har en tydlig och rak kommunikation.

swedeltaco-sortiment

DistIT AB förvärver, äger och utvecklar distributörer inom tillbehör till IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och datakommunikation i Norden och Baltikum.