Aurora Group A/S

Affärsidé och vision

Vi arbetar med tillbehör till konsumentelektronik och vi skapar ett mervärde för skandinaviska kunder genom innovativa koncept, produkter, tjänster. Vi vill vara en stark affärspartner på den nordiska marknaden och vara kända för våra koncept och tjänster, betrodda genom våra medarbetare och beundras för vår innovationshastighet.

Företaget

Aurora Group bildades 1999 genom sammanslagningen av danska Rudolph Schmidt A/S (1915), norska OSK Elektrotilbehør AS (1937), svenska Ortoconnex AB (1981) och finska Teletarvike Järvinen Oy (1982). 2006 kom norska tCom AS (1995) med i koncernen och 2010 kompletterades vår verksamhet med de svenska vitvarumärkena Hanestrom (1999) och Gameo (1930).

Vi kan marknaden

Idag är Aurora Group ledande distributör inom tillbehör till konsumentelektronikmarknaden i norra Europa, vi har nästan 100 års erfarenhet och finns representerade i 10 länder. Distributionen är centraliserad till Jönköping och till viss del Lilla Edet i Sverige. Alla Backoffice- och supportfunktioner är placerade i Danmarks huvudstad Köpenhamn.

 

Vår affärsmodell

Aurora Group arbetar primärt inom områdena ”brunvaror”, ”vitvaror”, ”hemkontor och underhållning” samt ”telekom” och skapar mervärde inom tre viktiga områden:
Varumärkeshantering och marknadsföring arbetar i huvudsak med ett antal strategiska varumärken som endast finns via Aurora Group. Detta är välkända varumärken eller märken på snabb uppgång med stor spridning bland återförsäljare och e-butiker i norra Europa. Vi har dessutom en handfull egna varumärken och varumärken som är vanliga på marknaden. Varumärkeshanteringen sköts av ett antal kategoriansvariga som även assisterar våra storkundsansvariga i de olika länderna, via kundbesök, produkt- och konceptpresentationer, produktutbildning och teknisk support..
Logistikensköts helt och hållet av Aurora Group via vår lageranläggning i svenska Jönköping. Vi kan erbjuda leveranser över dagen till våra kunder i norra Europa och via olika KPI:er övervakas logistikkvaliteten dagligen, vilket även inkluderar transport. Vår systemsupport bygger på Microsoft Dynamics AX och vi kan erbjuda våra kunder helt integrerade EDI-lösningar. Via vår webbshop? kan kunderna enkelt utföra sina beställningar, vilket inte stöds via egna beställningssystem.
Via våra kundtjänster i Norge, Sverige, Finland och Danmark kan vi alltid hjälpa våra kunder på deras eget språk.
”In-store” utförandeär av yttersta vikt för våra kunder. Vi har 25 säljare som arbetar med våra återförsäljare i norra Europa, med bland annat butikspresentation av vårt koncept och våra produkter, utbildning av butikspersonalen så man kan sälja produkterna och uppföljning av butiksförsäljningen. Utbildning i butikerna koordineras noga med kedjans kontor där så är aktuellt.
Kombinationen av varumärkeshantering, marknadsföring, logistik och butiksutförande är av yttersta vikt för att både våra kunder och Aurora Group ska nå framgång.

 

I Aurora Group

Ett framgångsrikt företag är beroende av sin personal. Vi arbetar uteslutande med program som förbättrar medarbetarnas motivation och belåtenhet.

Tydliga mål för hela vår organisation kombinerat med tydliga ansvarsområden är det som skapar grunden för det dagliga arbetet. Vi arbetar systematiskt med feedback och värderingssystem – uppifrån – ner och nerifrån – upp.

Våra kärnvärden är: Kundinriktning – Ansvar – Ledarskap är allas ansvar.

Vi arbetar med tydligt uppställda processer och använder principerna för ”lean” för att förbättra vårt dagliga arbete.

 

Aurora Video Presentation

DistIT AB förvärver, äger och utvecklar distributörer inom tillbehör till IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och datakommunikation i Norden och Baltikum.