Alcadon Group ABs Teckningsoptionsprogram 2017/2020 har fulltecknats

Det teckningsoptionsprogram som Alcadon Group ABs extra bolagsstämma beslutade om den 28 november 2016 har fulltecknats.

30 anställda i koncernen har tillsammans förvärvat 100.000 st. teckningsoptioner vilka ger de anställda rätt att i januari 2020 nyteckna totalt 100.000 st. aktier i Alcadon Group till priset 40,44 kronor per aktie. Marknadsvärderingen av teckningsoptionerna har gjorts med hjälp Black&Scholes värderingsmodell. Programmet innebär en utspädning om 0,6 procent beräknat på de 16.352.451 aktier som finns i bolaget efter den apportemission som genomfördes i samband med förvärvet av DataConnect Norden AB.

Pierre Fors VD i Alcadon Group kommenterar: "Det är väldigt inspirerande och kul att i princip samtliga anställda i Alcadon Group nu har ett ägarintresse i bolaget antingen genom aktier eller genom det nu lanserade teckningsoptionsprogrammet. Jag ser det som en betydande tillgång i vår fortsatta utveckling"

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl 15:00 CET.