Alcadon Group har fullföljt förvärvet av CableCom AS

Som tidigare offentliggjorts den 16 maj 2018 har parterna undertecknat ett bindande överlåtelseavtal, beräknad tillträdesdagen angavs till 1 juni 2018. Alcadon har idag fullföljt förvärvet av CableCom och integrationsarbetet påbörjats.

Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med ca 30 öre före synergier (räknat på 2017) och koncernens soliditet påverkas marginellt negativt med 1-2 procentenheter. Emissionen av 437.500 aktier som del av köpeskillingen kommer att öka totalt antal aktier i Alcadon till 16 859 246.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl 13:15 CET.