Alcadon Group förvärvar Svagströmsmateriel i Mellansverige AB

Alcadon AB har tecknat avtal om att förvärva Svagströmsmateriel i Mellansverige AB (”Svagströmsmateriel”) som är en väletablerad nischdistributör i vår bransch och förser marknaden med installationsmaterial för datanätverk för både kontor och bostäder. Svagströmsmateriel grundades 1979 och är baserat i Örebro, omsatte 23 MSEK under sitt senaste verksamhetsår och hade en rörelsemarginal om 10 procent.

Bindande förvärvsavtal har undertecknats per 15 augusti och tillträde beräknas ske den 31 augusti. Förvärvet finansieras med likvida medel samt genom apportemission av 100,000 nyemitterade aktier i Alcadon Group AB. Emissionen sker med stöd av bemyndigandet styrelsen gavs på bolagstämman i april. Förvärvet kommer inte ha någon väsentlig effekt på Alcadon Groups resultat eller finansiella ställning under 2017.

”Det känns mycket bra och naturligt att Alcadon AB förvärvar Svagströmsmateriel. Vi har genom åren haft ett bra samarbete och vi känner stort förtroende för Alcadon AB. Vi blir ett bra komplement med vår närvaro framför allt i Mellansverige. Tillsammans är vi ett starkt team som ger våra kunder bättre service och support” säger Mikael Ryder-Jensen VD på Svagströmsmateriel. 

Förvärvet av Svagströmsmateriel innebär en strategisk förstärkning av vår organisation i Sverige och blir ett bra komplement i Alcadons portfölj, inte bara med en sedan länge befäst och bevisad branschkunskap utan även med för oss sin strategiska placering i Örebro och Mellansverige.     

Vi hälsar Mikael och hans team varmt välkomna till Alcadon. 

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl 08:00 CET.