Inbjudan till webbpresentation av Bokslutskommuniké Q4 2023

Alcadon Group AB (publ) kommer att offentliggöra utfallet för det fjärde kvartalet 2023 fredagen den 23 februari 2024 klockan 08.00 (CET). Samma dag, mellan kl. 13.00 – 14.00, kommer VD Sonny Mirborn och CFO Niklas Svensson att presentera bolaget och rapporten vid en webbsänd presentation. Presentationen kommer att inledas med en allmän beskrivning av bolagets verksamhet och marknad för att sedan avslutas med en genomgång av utfallet för Q4 2023. Efter presentationen kommer frågor som registrerats före och under presentationen att besvaras.

Presentationen kommer att hållas på svenska, medan presentationsmaterialet kommer att vara på engelska. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig efteråt på Alcadon Group AB:s webbplats, www.alcadongroup.se.

För att delta i webbsändningen, vänligen registrera dig på följande länk:
https://ir.financialhearings.com/alcadon-group-q4-rapport-2023

Vi ser fram emot att välkomna dig till vår webbpresentation om Alcadon Group AB (publ) och dess prestation över det fjärde kvartalet 2023.

Stockholm den 7 februari 2024