Delårsrapport januari – september 2016 Alcadon Group AB

Alcadon levererar ett stabilt Q3.

Resultatet per aktie för perioden januari – september 1,12 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick januari – september till 206,7 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) januari – september blev 26,3 MSEK.

Periodens resultat januari – september uppgick till 17,1 MSEK.

Resultatet per aktie för perioden juli – september 0,26 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick juli – september till 64,7 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) juli – september blev 7,9 MSEK.

Periodens resultat juli – september uppgick till 4,0 MSEK.

Stockholm den 27 oktober 2016

För ytterligare information kontakta: