Alcadon Group tidigarelägger offentliggörande av delårsrapporten januari – september till torsdagen den 27 oktober 2016.

Anledning till tidigareläggandet är att DistIT AB ger ut sin delårsrapport torsdagen den 27 oktober 2016 och att DistITs rapport kommer att innehålla finansiell information om det tidigare dotterbolaget Alcadon Group AB.

Rapporten var ursprungligen planerad att offentliggöras den 1 november 2016.

Stockholm den 21 oktober 2016