Alcadon vinner 4-årigt avtal med Banedanmark till ett uppskattat värde av 40-45 MDKK

Alcadon har genom sitt danska dotterbolag, Alcadon ApS, vunnit ett 4-årigt avtal med Banedanmark för leverans av fiberoptiska komponenter med start den 1 september 2023. Avtalet har enligt Banedanmarks uppskattning ett totalt värde om cirka 40-45 MDKK över de kommande 4 åren. Avtalet kan därefter förlängas ytterligare 2+2 år.

"Vi är stolta över att kunna bidra till att en så viktig del av den danska infrastrukturen uppdateras med den senaste tekniken för stationer, byggnader och järnvägslinjer. “
Susanne Stengade, CEO Alcadon ApS

”Vi har säkrat avtalet genom fokus på kvalitet, tekniska lösningar och pris. Kort sagt kommer vi att säkerställa Banedanmark en god stabilitet i både drift och ekonomi vid leverans av de fiberoptiska lösningarna. Vi ser fram emot att bidra med effektiva leveranser och vår expertis under de kommande åren.”
Heidi Heiselberg Nielsen, Project Sales Manager Alcadon ApS