Lars Engström föreslås till ny styrelseledamot i Alcadon Group AB

Valberedningen i Alcadon Group AB har tidigare föreslagit årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Marie Ygge. Pierre Fors föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Lars Engström. Lars, född 1963, har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom ledande svenska industriföretag. Han var chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology 2016–2019, chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016 och dessförinnan tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014–2015. Lars har även varit verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006–2014. Före 2006 har Lars haft ett antal ledande befattningar inom Atlas Copco och Seco Tools. Lars är idag styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB, Örebro Hockey Klubb och TerraRoc Group samt styrelseledamot i Samhall AB och Normet Group Oy. Lars har en civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet.

”Lars tillför styrelsen industriell kompetens och har en mycket värdefull erfarenhet av framgångsrikt långsiktigt företagsbyggande”, säger valberedningens ordförande Stefan Charette.

Valberedningens fullständiga förslag och motivering, inklusive en presentation av samtliga styrelseledamöter, finns att läsa på bolagets hemsida. Kallelsen till årsstämman den 24 april finns sedan tidigare utlagd på bolagets hemsida. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Charette, valberedningens ordförande, tel +46 73 994 70 79

Pierre Fors, styrelseordförande Alcadon Group, tel +46 70 717 77 91

Stockholm den 9 april 2020

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 10:00.

 Delårsrapport januari – mars 2020
 Alcadon AB utser Magnus Larsson till försäljningsdirektör Sverige