Alcadon AB utser Magnus Larsson till försäljningsdirektör Sverige

Magnus kommer närmast från rollen som Head of KAM and Customer Development på Siemens Smart Infrastructure i Sverige och var innan dess Head of Sales på Siemens Building Technologies. De senaste åren har Magnus haft en rad ledande befattningar inom försäljning i Siemens-koncernen, fastighets- och byggmarknaden samt mediabranschen. Därutöver har Magnus arbetat som konsult inom försäljningsledning och strategiutveckling.

”Magnus gedigna erfarenhet inom försäljning och ledarskap från såväl globala organisationer som mindre, entreprenörsdrivna, verksamheter i ett flertal branscher gör honom mycket väl lämpad att bistå övriga koncernledningen i att flytta fram Alcadons positioner ytterligare. Genom sin karriär har Magnus genomgående uppvisat ett framgångsrikt ledarskap inom försäljning med fokus på expansion, kundupplevelse, värdebaserad försäljning och gott ledarskap. Vi är mycket glada över att hälsa Magnus välkommen till Alcadon.”  säger Sonny Mirborn, VD Alcadon Group AB.

”Det är med stor glädje och tillförsikt jag tar mig an rollen som försäljningsdirektör på Alcadon. Jag ser fram emot att bli en del av ett framgångsrikt team och att få representera en ledande aktör inom en bransch med enorm potential. Alcadon har idag en bred och konkurrenskraftig produktportfölj, en kompetent försäljningskår och en stark position på marknaden. Det är därför riktigt inspirerande att få vara med och bidra och påverka koncernens fortsatta utveckling framåt.” säger Magnus Larsson.

Magnus tillträder sin tjänst på Alcadon senast 1 augusti 2020 och tar vid tillträdet plats i koncernledningen.

Alcadon Group AB (publ) 

Stockholm den 30 mars 2020

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

 Lars Engström föreslås till ny styrelseledamot i Alcadon Group AB
 Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2020