Alcadon Group har fullföljt förvärvet av Svagströmsmateriel i Mellansverige AB

Som tidigare offentliggjorts den 17 augusti 2017 har parterna undertecknat ett bindande överlåtelseavtal, tillträdesdagen angavs till 31 augusti 2017.

Alcadon har idag torsdagen den 31 augusti fullföljt förvärvet av Svagströmsmateriel i Mellansverige AB. Förvärvet kommer inte ha någon väsentlig effekt på Alcadon Groups resultat eller finansiella ställning under 2017. Emissionen av 100 000 aktier kommer att öka totalt antal aktier till 16 452 451.

Förvärvet av Svagströmsmateriel innebär en strategisk förstärkning av vår organisation i Sverige och blir ett bra komplement i Alcadons portfölj, inte bara med en sedan länge befäst och bevisad branschkunskap utan även med för oss sin strategiska placering i Örebro och Mellansverige.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 16:20 CET. 

 Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 21 september 2017
 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA