Styrelsen har utsett Sonny Mirborn till ny verkställande direktör i Alcadon Group AB

Sonny Mirborn kommer närmast från sin roll som ansvarig för affärsenheten Energy Products i Addtech-koncernen. Tidigare har Sonny varit VD för Rutab AB och CTM Lyng AB, två bolag inom elbranschen samt dessförinnan Investment Manager på Nordstjernan och analytiker på Accenture Strategy i Stockholm. 

Sonny Mirborn tillträder sin tjänst senast under hösten 2019. Pierre Fors som varit verksam i bolaget sedan 1993 och VD i Alcadon Group sedan 2002 fortsätter som VD fram till Sonny tillträder och kommer därefter övergå i rollen som styrelseordförande i Alcadon Group varvid Jonas Mårtensson blir ledamot (givet valberedningens förslag och stämmans beslut).

Jonas Mårtensson styrelsens ordförande säger – ”Det är med stor tillfredsställelse som styrelsen har utsett Sonny Mirborn till verkställande direktör. Sonny har precis den profil vi letat efter och besitter såväl industriell som finansiell erfarenhet som kommer vara värdefull i den fortsatta utvecklingen av Alcadon Group.” 

Alcadon Group AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Pierre Fors, verkställande direktör, mobil +46 70 717 7791

Jonas Mårtensson, styrelsens ordförande, mobil +46 70 607 9335

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 08:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se