Alcadon Group Årsredovisning 2018

Nu finns Alcadon Group AB Årsredovisning 2018 tillgänglig på bolagets hemsida alcadongroup.se 

Stockholm den 2 april 2019
Styrelsen Alcadon Group AB 


Certified Adviser: Erik Penser Bank AB, Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 17.30