Inbjudan till webbpresentation av Delårsrapport Q2 2024

Alcadon Group AB (publ) kommer att offentliggöra utfallet för det andra kvartalet 2024 fredagen den 9 augusti 2024 klockan 08.00 (CET). Samma dag, mellan kl. 13.00 – 14.00, kommer VD Sonny Mirborn och CFO Niklas Svensson att presentera bolaget och rapporten vid en webbsänd presentation. Presentationen kommer att inledas med en allmän beskrivning av bolagets verksamhet och marknad för att sedan avslutas med en genomgång av utfallet för Q2 2024. Efter presentationen kommer frågor som registrerats före och under presentationen att besvaras.

Presentationen kommer att hållas på svenska, medan presentationsmaterialet kommer att vara på engelska. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig efteråt på Alcadon Group AB:s webbplats, www.alcadongroup.se.

För att delta i webbsändningen, vänligen registrera dig på följande länk:
Alcadon Group Q2 Report 2024 (financialhearings.com)

Vi välkomnar dig till vår webbpresentation av Alcadon Group AB (publ) och dess prestation över det andra kvartalet 2024.