Förtydligande avseende pressmeddelande sänt kl. 17.47 den 1 september 2021 angående riktad nyemission i Alcadon Group

Alcadon vill med detta pressmeddela förtydliga informationen i pressmeddelande avseende riktad nyemission i Alcadon Group som skickades ut kl. 17.47 den 1 september 2021 (https://news.cision.com/se/alcadon-group-ab/r/alcadon-group-gor-nyemission-av-aktier-och-tillfors-28-850-000-kronor,c3408401).

Emissionen syftar till att finansiera bolagets fortsatta förvärv och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen med en för bolaget strategiskt viktig aktieägare. Styrelsen har också gjort bedömningen att en riktad emission i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att få in likvid till bolaget. Teckningskursen uppgår till 57,70 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 1,2 procent mot stängningskursen den 1 september 2021 på Nasdaq First North Growth Market. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och investeraren och Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Consensus Asset Management genom fonderna Consensus Småbolag med 338 278 aktier och Consensus Sverige Select med 161 722 aktier.

Stockholm den 2 september 2021