Alcadon vinner projekt inom Kommersiella Fastigheter i Norge med ett förväntat värde om ca 13 MNOK

Alcadons norska dotterbolag Alcadon AS har, tillsammans med Bravida, vunnit ett projekt till Forsvarsbygg inom Kommersiella Fastigheter till ett uppskattat värde om ca 13 MNOK.

”Det är med stor glädje vi ser att vårt samarbete med Bravida lyckas väl. Prestigeprojektet inom försvarsindustrin är ett gott exempel på när detta samarbete resulterar i ett konkurrenskraftigt erbjudande där kraven är stora avseende kvalité och servicenivå.”

Rolf Gaalaas, Filialsjef Oslo

Avtalet har inte någon väsentlig finansiell påverkan på Alcadon.

Stockholm den 3 september 2021