Delårsrapport januari – juni 2016 Alcadon Group AB

Alcadon fortsätter leverera en bra försäljning och ett bra resultat.

Resultatet per aktie för perioden januari – juni 0,85 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick januari – juni till 141,9 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) blev 18,4 MSEK.

Periodens resultat uppgick till 13,1 MSEK.

Stockholm den 31 augusti 2016