Alcadon Group Årsredovisning 2020

Nu finns Alcadon Group AB Årsredovisning 2020 tillgänglig på bolagets hemsida https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

Stockholm den 24 mars 2021
Styrelsen Alcadon Group AB

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 08.00