Alcadon Group Årsredovisning 2019

Nu finns Alcadon Group AB Årsredovisning 2019 tillgänglig på bolagets hemsida https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

Stockholm den 25 mars 2020
Styrelsen Alcadon Group AB 

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB, Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2019 kl. 16.00